Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: 170 Hoàng Văn Thụ P9 Q.Phú Nhuận TP.HCM
Email: lienhe@nangvenus.com
Hotline: 0932137096

Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi trong thời gian ngắn nhất.

Có thể bạn muốn tham khảo qua một số câu hỏi thường gặp về chương trình Nàng Venus

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”]

Tin nh\u1eafn \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi. Ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd email ho\u1eb7c \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho b\u1ea1n trong th\u1eddi gian ng\u1eafn nh\u1ea5t. N\u1ebfu c\u00f3 vi\u1ec7c g\u1ea5p, vui l\u00f2ng s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ed1 hotline.<\/p>\n

C\u1ea3m \u01a1n<\/p>\n”,”success_message_selected_editor”:”tinymce”,”submit_text”:”G\u1eecI TIN NH\u1eaeN”,”submit_id”:””,”onclick”:””,”required_field_indicator_message”:”Fields marked with * are required”,”so_field_container_state”:”open”,”required_field_indicator”:false,”log_ip_address”:false},”fields”:[{“type”:”name”,”label”:”T\u00ean”,”description”:””,”required”:{“required”:true,”missing_message”:”Vui l\u00f2ng \u0111i\u1ec1n v\u00e0o \u0111\u00e2y”,”so_field_container_state”:”open”},”options”:[]},{“type”:”email”,”label”:”Email”,”description”:””,”required”:{“required”:true,”missing_message”:”Vui l\u00f2ng \u0111i\u1ec1n v\u00e0o \u0111\u00e2y”,”so_field_container_state”:”open”},”options”:[]},{“type”:”tel”,”label”:”\u0110i\u1ec7n tho\u1ea1i”,”description”:””,”required”:{“required”:true,”missing_message”:”Vui l\u00f2ng \u0111i\u1ec1n v\u00e0o \u0111\u00e2y”,”so_field_container_state”:”closed”},”options”:[]},{“type”:”subject”,”label”:”Ch\u1ee7 \u0111\u1ec1″,”description”:””,”required”:{“required”:true,”missing_message”:”Vui l\u00f2ng \u0111i\u1ec1n v\u00e0o \u0111\u00e2y”,”so_field_container_state”:”open”},”options”:[]},{“type”:”textarea”,”label”:”Th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p mu\u1ed1n g\u1eedi:”,”description”:””,”required”:{“required”:true,”missing_message”:”Vui l\u00f2ng \u0111i\u1ec1n v\u00e0o \u0111\u00e2y”,”so_field_container_state”:”open”},”options”:[]}],”spam”:{“recaptcha”:{“site_key”:””,”secret_key”:””,”theme”:”light”,”type”:”image”,”size”:”normal”,”so_field_container_state”:”open”,”use_captcha”:false},”akismet”:{“use_akismet”:true,”spam_action”:”error”,”so_field_container_state”:”open”},”so_field_container_state”:”open”},”design”:{“container”:{“background”:”#f2f2f2″,”padding”:”10px”,”padding_unit”:”px”,”border_color”:”#c0c0c0″,”border_width”:”1px”,”border_width_unit”:”px”,”border_style”:”solid”,”so_field_container_state”:”open”},”labels”:{“font”:”default”,”size”:false,”size_unit”:”px”,”color”:false,”position”:”above”,”width”:false,”width_unit”:”px”,”align”:”left”,”so_field_container_state”:”open”},”fields”:{“font”:”default”,”font_size”:false,”font_size_unit”:”px”,”color”:false,”margin”:false,”margin_unit”:”px”,”padding”:false,”padding_unit”:”px”,”height”:false,”height_unit”:”px”,”background”:false,”border_color”:”#c0c0c0″,”border_width”:”1px”,”border_width_unit”:”px”,”border_style”:”solid”,”border_radius”:0,”so_field_container_state”:”open”},”descriptions”:{“size”:”0.9em”,”size_unit”:”em”,”color”:”#999999″,”style”:”italic”,”so_field_container_state”:”open”},”errors”:{“background”:”#fce4e5″,”border_color”:”#ec666a”,”text_color”:”#ec666a”,”padding”:”5px”,”padding_unit”:”px”,”margin”:”10px”,”margin_unit”:”px”,”so_field_container_state”:”open”},”submit”:{“styled”:true,”background_color”:”#eeeeee”,”background_gradient”:10,”border_color”:”#989a9c”,”border_style”:”solid”,”border_width”:”1px”,”border_width_unit”:”px”,”border_radius”:3,”text_color”:”#5a5a5a”,”font_size”:false,”font_size_unit”:”px”,”weight”:”500″,”padding”:”10px”,”padding_unit”:”px”,”width”:false,”width_unit”:”px”,”align”:”left”,”inset_highlight”:50,”so_field_container_state”:”open”},”focus”:{“style”:”solid”,”color”:false,”width”:”1px”,”width_unit”:”px”,”so_field_container_state”:”open”},”so_field_container_state”:”closed”},”_sow_form_id”:”17094896305af3080ac9395567402852″,”_sow_form_timestamp”:”1527588658956″,”display_title”:false},”args”:{“before_widget”:”

“,”after_widget”:”<\/div><\/div>”,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>”,”widget_id”:”widget-0-1-0″}}” />[/siteorigin_widget]

Bình luận: